top of page

THS Undersökning: KTHs Utbildningslokaler

Uppdaterat: 8 aug. 2023

Som några av er har hört undersöker KTH just nu hur man kan minska sina utgifter när det gäller att hyra alla sina lokaler. I korthet är det 5 scenarier som de tittar på, varav två går ut på att flytta alla program och personal från Campus Kista till Campus Valhallavägen. Inget händer snart (beslutet kommer att tas i november i höst), men det är värt att ta en stund att reflektera över. (Mer information om detta finns här: https://intra.kth.se/en/aktuellt/nyheter/scenarier-for-kth-s-campus-utreds-vidare-1.1244955)


Därför är det viktigt för både oss som sektionen, men också för THS att vi framför våra åsikter och/eller farhågor till KTH angående detta.


Just nu gör KTH en utredning om vilka utbildningslokaler vi önskar ha på våra fem campus och hur de ska utformas och användas. THS jobb i detta är att lyfta studentperspektivet så att de vill höra dina tankar! Vad är din åsikt?


Utbildningslokaler är alla områden inom KTH:s byggnader som är avsedda för studier. Det gäller både lokaler för schemalagd utbildning som föreläsningar och övningar, och platser där man sitter själv och pluggar utan lärare.


Här är en enkät om utbildningslokalerna och det skulle vara mycket uppskattat om så många som möjligt kunde fylla i den: https://forms.gle/63xj6bee1KATSGzL6

bottom of page