top of page
Electrum

Alumni

Sektionen för Informations- och Nanoteknik bedriver alumniverksamhet med många trevliga och roliga evenemang varje år som till exempel den traditionella alumniglöggen. Som alumn i sektionen får man tillfälle att återigen uppleva det studiesociala livet, att träffa gamla kursare så väl som nuvarande studenter. Som alumn hålls du uppdaterad om händelser som rör sektionen och kåren i övrigt.

För att bli alumn på IN-sektionen krävs inte mycket. Allt du behöver göra är att registrera dig för KTHs Alumninätverk och sedan ansöka om att gå med i gruppen “KTH Kista”. Du kommer då få nyhetsbrev och inbjudningar till alla våra event. Du kan även hitta gamla kursare och få information om alumniaktiviteter på KTH i allmänhet. Det är även fritt fram för blivande alumner och studenter att gå med för att hänga med i de evenemang som arrangeras.

Du kan alltid se de nuvarande händelserna och eventen på Nyheter & Event sidan. Hoppas att vi syns!

Vid frågor angående alumni vänligen vänd dig till sektionens alumniansvarig.

bottom of page