top of page
Image by Markus Spiske

Copyright & Bidrag

Upphovsrätt Sektionen för Informations- och Nanoteknik. Alla rättigheter förbehållna.

Hemsidan är gjord av kommunikationsnämnden och studenter på Sektionen för Informations- och Nanoteknik (KTH).

Saknar du våra gamla hemsidor från 2009-2023?

Tack till

Hugo Bachér

Projektledare för nya hemsidan 2023

Design

Statiska sidor

Dynamiska sidor

Databaser

bottom of page