top of page
Electrum

Utbildningar

Utbildningarna på KTH Kista inkluderar civilingenjörsutbildning i Informationsteknik, högskoleingenjörsutbildningar i Datateknik samt Elektronik och datorteknik, en internationell kandidatutbildning i Informations- och kommunikationsteknik samt flera mappade masterprogram. Här kan du hitta din utbildning!

Civilingenjör i Informationsteknik

Civilingenjörsutbildning i Informationsteknik (CINTE) är en femårig utbildning på 300 högskolepoäng.

 

Först en treårig kandidatutbildning i informationsteknik (180hp) med obligatoriska baskurser och en del valbara kurser, följt av en tvåårig Mastersutbildning (120hp) inom ett av de valbara Mastersprogrammen som är mappade till civilingenjörsprogrammet.

 

Programmet är för dig som vill jobba med framtidens utmaningar inom IT i såväl internationella företag som startupföretag.

Högskoleingenjör i Datateknik

Högskoleingenjörsutbildningen i Datateknik (TIDAB) är en treårig utbildning på 180 högskolepoäng.

 

Det börjar med obligatoriska baskurser första året följt av en blandning av obligatoriska och valbara kurser under de två sista åren.

 

Programmet är för dig som vill utveckla framtidens uppkopplade produkter och programvaror.

Högskoleingenjör i Elektronik och Datorteknik

Högskoleingenjörsutbildningen i Elektronik och Datorteknik (TIDEB) är en treårig utbildning på 180 högskolepoäng.


Det börjar med obligatoriska baskurser första året följt av en blandning av obligatoriska och valbara kurser under de två sista åren.


Programmet är för dig som vill arbete med allt som har med elektroniksystem och hårdvara att göra inklusive en del programmering.

Kandidat i Informations- och kommunikationsteknik

Kandidatutbildningen i Informations- och Nanoteknik (TCOMK) är en treårig kandidatutbildning på 180 högskolepoäng som är helt på engelska och motsvarar en internationell Bachelor.


Det börjar med obligatoriska baskurser första året följt av en blandning av obligatoriska och valbara kurser under de två sista åren.


Eftersom programmet är på ett internationellt program på engelska så kommer de studerande på programmet från flera delar av världen.

bottom of page