top of page
Kistan 2-0 Baren.jpg

Sektionsorgan

Sektionen har flera sektionsorgan och nämnder för att uppfylla studenternas behov under studietiden. Allt från att påverka utbildningen till att festa och skapa näringslivskontakter.

ITKs Alternativa logotyp Grön NAT med hörlurar

ITerativa Klubben

​Arrangerar aktiviteter kring spel i alla former – bräd, kort, PC, konsol, you name it – samt kring datorer, programmering, hårdvara och nätverk. De har ITK Mys varje onsdag med brädspel, fika och Magic the Gathering. Samt stora LAN event efter varje tentaperiod.

Sektionen för Informations- och Nanotekniks Idrottsnämnds logotyp

Idrottsnämnden

​Anordnar tillfällen för sektionsmedlemmarna att röra på sig. Den populäraste formerna är innebandy och fotboll men andra sporter som badminton, klättring, brännboll och volleyboll förekommer också.

Sektionen för Informations- och Nanotekniks JML nämnds logotyp

JML

​JML står för Jämställdhet, Mångfald och Lika villkor. JML är en grupp av engagerade studenter som strävar för en mer jämlik och mångfaldig tillvaro på sektionen.

Sektionen för Informations- och Nanotekniks Kommunikationsnämnds logotyp

Kommunikationsnämnden

​Ansvarar för sektionens kommunikation med medlemmarna. Detta inkluderar att informera om verksamheten via sektionens webbplats och sociala medier.

Sektionen för Informations- och Nanotekniks Mottagningen logotyp för nØllan

Mottagningen

​Ansvarar för mottagandet av de nya studenterna varje år under den tre veckor långa mottagningen. INGEN, NÅGON, MUX och en massa Faddrar planerar massor av event för att den första tiden på KTH ska bli så rolig som möjligt.

Sektionen för Informations- och Nanotekniks Näringlivsnämnds logotyp

Näringslivsnämnden

​Syfte att marknadsföra sektionen utåt samt arbeta för mer och bättre samverkan mellan studenter och näringslivet. Nämnden arrangerar bland annat jobbmässan Kista Arbetsmarknadsdag (KAM), med ett stort antal utställande företag.

QMISKs logotyp i vitt med svarta konturer

QMISK

​QMISK är ett av sektionens klubbmästerier och är med sina rötter i IsK en institution med gamla anor. QMISK anordnar pubar i Kistan varje torsdag och gasquer, där den mest kända är det årliga Midvinterblotet.

Sektionen för Informations- och Nanotekniks SMN logotyp

Studiemiljönämnden

​Ansvarar för att sektionens medlemmar kan vistas i en god studiemiljö. Detta innebär i praktiken att man åtgärdar fel och brister eller ser till att skolan uppmärksammas på dem.

Sektionen för Informations- och Nanotekniks Studienämndslogotyp

Studienämnden

​Ansvarar för samordning av studiebevakning och utbildningspåverkan samt representerar sektionen i studiefrågor. Detta är historiskt sett själva kärnverksamheten i alla studentkårer och naturligtvis väldigt viktig för sektionen.

Sektionen för Informations- och Nanotekniks logotyp

Studiesocialanämnden

Ansvarar för studiesociala aktiviteter samt att se till att sektionslokalen Kistan 2.0 är i exceptionellt skick. Nämndens ansvarsområden inkluderar hantering av bokningar för Kistan samt främjande av intern sammanhållning mellan sektionens studiesociala organ.

TMEITs logotyp med Gojjan i blå färg

TMEIT

​TMEIT är ett av sektionens klubbmästerier med rötter i IT- och ME-sektionerna. TMEIT håller fredagspubarna i Kistan samt TentaGasquerna i samband med varje tentaperiod.

Sektionen för Informations- och Nanotekniks logotyp

Trygghetsrådet

Finns där för alla på sektionen och ser till att de mår bra. De har tystnadsplikt.

Sektionen för Informations- och Nanotekniks logotyp

Valberedningen

Leder arbetet i att hitta och nominera medlemmar till sektionens förtroendevalda poster.

bottom of page