top of page
Sektionen för Informations- och Nanotekniks Studienämndslogotyp

Studienämnden

Studienämnden ansvarar för samordning av studiebevakning och utbildningspåverkan samt representerar sektionen i studiefrågor. Då detta historiskt sett är själva kärnverksamheten i alla studentkårer är studienämnden naturligtvis mycket viktig för sektionen.


Nämnden är uppbyggd av ordförande, SNO, och en programansvarig student, PAS, för varje av de utbildningar som ingår i sektionen. Studienämnden handlar om kvaliteten, innehållet och ändamålet för programmen och de individuella kurserna. Utan utvärdering, återkoppling och framförande av nya idéer skulle din utbildning kunna bli föråldrad eller tråkig för allmänheten. Med kritisk och konstruktiv feedback från studenter kan vi försäkra att de får en högkvalitativ utbildning och skapa en omgivning som har lätt för förändring till studenternas bästa.


Om du har problem angående något som gäller dina studier, tveka inte att kontakta oss. Nedan finner du kontaktuppgifterna till de programansvariga studenterna för varje program. Om du inte vet var du ska vända dig, eller om ditt program i nuläget saknar en programansvarig student är du välkommen att vända dig direkt till studienämndsordförande.


Är du intresserad av att påverka utbildningen till det bättre? Eller har du någon annan idé på vad studienämnden skulle kunna göra? Kontakta studienämndsordförande med uppgifterna nedan. Ju fler medlemmar vi är, desto mer kan vi göra.

Kontakt

Bildgalleri

bottom of page