top of page
Electrum

Om Sektionen

Vi är Sektionen för Informations- och Nanoteknik, en av de största sektionerna under Tekniska Högskolans Studentkår (THS) vid KTH i Stockholm. Som en allmännyttig ideell förening och registrerad arbetsgivare hos Skatteverket, arbetar vi för att gynna våra medlemmar och göra deras tid på KTH till den bästa möjliga.

 

Vi engagerar oss i en mängd olika aktiviteter som sträcker sig från kärnverksamheten med studiebevakning till studiesociala evenemang som främjar starkt socialt engagemang och gemenskap inom sektionen. Dessutom främjar vi näringslivskontakter som ger våra medlemmar möjligheter att etablera sig i näringslivet.

Sektionens nämnder arrangerar en rad evenemang för våra studenter och för student Stockholm. Det inkluderar bland annat den tre veckor långa Mottagningen för nya studenter, arbetsmarknadsmässan Kista ArbetsMarknadsdag samt regelbundna pubar och fester.


Våra medlemmar är studenter inom civilingenjörs-, master-, kandidat- och högskoleingenjörsprogrammen vid KTH Kista. På vårt campus i Kista finns möjlighet att studera civilingenjörsutbildning i Informationsteknik, högskoleingenjörsutbildningar i Datateknik samt Elektronik och datorteknik, en internationell kandidatutbildning i Informations- och kommunikationsteknik på engelska och flera mappade mastersprogram. Läs mer om våra utbildningar.

Sektionen består av en styrelse och flertalet organ som ansvarar för olika aspekter av sektionens verksamhet. Dessutom har sektionen en stark representation både i skolledningen och hos THS centralt. En lista över alla organ inom sektionen finns tillgänglig under Sektionsorgan. Du kan även hitta en lista över alla förtroendevalda medlemmar.

Sektionens högsta beslutande organ är Sektionsmötet (SM). Dessa möten hålls i regel en gång per kvartal eller oftare. På SM har alla medlemmar i sektionen rätt att rösta och det är i regel där alla större beslut angående sektionen fattas. Vi uppmanar alla sektionsmedlemmar att delta och göra sin röst hörd. Kallelse till SM skickas ut i god tid enligt stadgarna till alla sektionsmedlemmar via e-post och publiceras även i våra sociala mediekanaler.

Utöver sektionsmötena hålls även Styrelsemöten (StyM) med högre frekvens. Alla sektionsmedlemmar är välkomna att närvara på styrelsemötena, men det förväntas inte att de närvarar om det inte finns något specifikt ärende som berör dem eller deras nämnd. Vid dessa möten har sektionsmedlemmarna yttranderätt, men endast styrelsen har rösträtt och befogenhet att fatta beslut.

Du blir medlem i sektionen genom att gå med i Tekniska Högskolans Studentkår (THS). Som medlem har du lättare att ta del av alla våra aktiviteter och förmåner. Dessutom får du även ködagar hos Stockholms Studentbostäder.

Kistan 2.0 är vår sektionslokal och den hittar du i Electrum på plan 3. Sektionslokalen är den största på KTH och under dagen är Kistan 2.0 den naturliga samlingsplatsen för både studier och lunch. Det är också här som vi håller nästa alla våra evenemang, däribland pubar, gasquer och företagsevent. Vanligtvis så är det något som händer i Kistan nästan varje dag i veckan. Det är återkommande event med ITK mys på onsdagar, pubar på torsdagar med QMISK och fredagar med TMEIT.

Lokalen är utrustad med en scen, ljus, ljud och en fullständig bar med öl-tappar, ismaskin och ett stort kök - och viktigast för alla studenter, en mikrovågsvägg!

Sektionens overall (även kallad ovve) har en karakteristisk Kiselblå färg och kan köpas under lunchtid eller vid våra evenemang i Kistan 2.0. Förutom sektionens Kiselblåa ovve kan du också hitta den äldre ockraröda ovven på sektionen i Kista. Den ockraröda ovven kommer från gamla Ingenjörsektionen Kista och bärs av de som är aktiva i vårt klubbmästeri QMISK.

Om du har riktigt tur kan du till och med stöta på en riktigt gammal student som bär de gamla laservioletta eller limegröna ovvarna. Den laservioletta ovven kommer från den gamla IT-sektionen och den limegröna ovven kommer från den gamla Mikroelektroniksektionen. Dessa två sektioner slogs senare samman och bildade vår nuvarande sektion. Om du är intresserad kan du läsa mer om detta i sektionens historia.

Uppbyggnad

Möten

Bli Medlem

Kistan 2.0 - där allt händer

Ovvar

Sektionen

Namn: Sektionen för Informations- och Nanoteknik

Studerande: cirka 2000 studenter

Organisationsnummer: 802431-2442

Organisationsform: Ideell förening (allmännyttig)

Tillståndsenhetens restaurangnummer: 61 80 1301

Bank

Kontor: SEB, Mall of Scandinavia

Kontonummer: 5287 100 3300

Bankgiro: 5120-7280

IBAN-nummer: SE65 5000 0000 0528 7100 3300

SWIFT/BIC-kod: ESSE SESS

Kontaktinformation

Ordförande: ordf@insektionen.se

Näringsliv: naringsliv@insektionen.se

Kommunikation: kommunikation@insektionen.se

Mer kontaktinformation hittar ni på Kontakt sidan.

Sångbok

Sektionen har en helt egen digital sångbok som används av många studenter på både KTH och andra universitet. Grunden till sångboken gjordes ursprungligen av sektionens klubb Strängteoretiquerna, år 2015 och har sedan dess digitaliserats till både hemsida och app.

Den digitala sångboken hittar du på sangbok.insektionen.se.


Vill du bidra till låtarna i sångboken så kan du göra en Pull Request med ändringarna på sektionens GitHub.

Vill du hjälpa till att utveckla hemsidan så hittar du även den koden i ett annat repository på sektionens GitHub.

Håll även utkik för en ny fysisk utgåva är på gång, för första gången på nästan 10 år!

bottom of page