top of page
Blåa gallret uder baren i Kistan 2.0

Förtroendevalda

Här är alla förtroendevalda inom IN-sektionen för det innevarande verksamhetsåret.

 

Om du vill kontakta sektionen i allmänhet, sök i första hand ordförande. Gäller ditt ärende en specifik nämnd föreslår vi att du kontaktar nämndordförande. Utöver de namn som listas här har flera organ även interna förtroendeposter.

Styrelsen

Nämnder

bottom of page